Welkom bij Olympia
Vanaf heden is Mijn Olympia vernieuwd! Ga naar flexkracht.olympia.nl en log in met je nieuwe account of ga naar wachtwoord wijzigen. Je hebt een bericht ontvangen om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Deze omgeving is tot uiterlijk 15 oktober beschikbaar. Vanaf dat moment kun je alleen nog inloggen via flexkracht.olympia.nl.
Heb je problemen met je nieuwe account? Neem dan contact op via inloggen@olympia.nl.

Mijn Olympia has been renewed! Go to flexkracht.olympia.nl and login with your new account or, request your password. Je have received an e-mail message to set your new password. This environment is available until the 15th of October. From that moment on you are only able to login in via flexkracht.olympia.nl. Are you having problems with your account? Please send us a message via inloggen@olympia.nl.
Gebruik je e-mailadres of je e-Flexer account om in te loggen op Mijn Olympia.
Inloggen met bestaand account